KESKEISIÄ TAVOITTEITA

Turvallinen lapsuus

Vanhemmilla tulee olla oikeus valita lasten hoitomuoto perheen tarpeiden mukaisesti. Kotona tapahtuvaa lastenhoitoa pitää tukea Vantaa-lisää maksaen.


Jyrkkä ei huumeille

Poliisin toimintaedellytyksiä on parannettava - painostusta valtiovallan suuntaan.


Koulutuksesta ja sivistyksestä vahva perusta hyvään elämään

Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toiminta on turvattava.


Urheilu-, kulttuuri- ja nuorisotilojen pitää vastata kuntalaisten tarpeita

Vapaaehtoistoimintaa on tuettava, aina ei ole kyse rahasta.


On kiinnitettävä huomiota asuinalueiden ja ympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen

Pientalotuotantoon soveltuvien tonttien tarjontaa on lisättävä.


Kuntalaisten verotaakkaa ei saa lisätä

Peruspalvelujen edellyttämä rahoitus turvataan hallintoa ja byrokratiaa vähentämällä.


Perusterveydenhuollosta ja ikääntyvien ihmisten palveluista on huolehdittava

VANTAAN-RATIKKAHANKKEEN SUUNNITTELU ON KESKEYTETTÄVÄ JA SELVITETTÄVÄ MITEN POIKITTAISLIIKENNE VOITAISIIN HOITAA JOUSTAVAMMALLA JA TALOUDELLISESTI EDULLISEMMALLA TAVALLA, ESIMERKIKSI SÄHKÖKÄYTTÖISELLÄ SUPERBUSSIKALUSTOLLA.