Markku pähkinänkuoressa

  • Ylikonstaapeli evp
  • Naimisissa, kaksi lasta, viisi lastenlasta
  • Harrastukset: kuntourheilu, lenkkeily, hiihto, laskettelu, luonnossa liikkuminen

 perhekuva2.jpg

Kuvassa löytyy vaimoni Sirkka ja lastenlapsemme.

 
Markku pidemmän kaavan mukaan 

Olen syntynyt luovutetun karjalan puolelle jääneessä Sortavalan kaupungissa tammikuussa 1944. Horoskooppimerkiltäni olen siis vesimies.

Tuohon aikaan Suomen miehet puolustivat isänmaatamme ase kädessä ja "Karjalan kansa" pakeni vanhan Suomen puolelle.  Näillä taustoilla myös minun perheeni joutui jättämään synnyinseutunsa. Meidät evakuoitiin ensin Joensuuhun, josta edelleen Pohjanmaalle, Haapajärven pitäjään. Lapsuus- ja kouluvuosien jälkeen ensimmäinen "vieras" työpaikka löytyi Lappeenrannasta.  Lappeenrannassa tapasin myös Sirkan, tulevan puolisoni ja lastemme äidin, jonka kanssa edelleen syömme yhteistä leipää.

Lappeenrannan rakuunapataljoonassa suoritetun asevelvollisuuden aikana lähetin hakemukseni Otaniemen poliisiopistoon.

Poliisikoulutuksen myötä asuinpaikka vaihtui Lappeenrannasta Helsingin Etelä-Haagaan mistä muutimme Vantaalle Myyrmäen Uomakujalle 1975. Aloitimme omakotitalon rakentamisen Tikkurilaan Koiruohontielle vuoden 1979 keväällä, talo valmistui jouluksi 1979. Nykyinen asuntomme on kolme huoneistoa käsittävässä rivitalossa Minttutiellä jossa olemme asuneet vuoden 1984 syksystä alkaen.

 Poliisiopiston jälkeen hain Helsingin poliisilaitoksen palvelukseen ja minut nimitettiin  nuoremman konstaapelin virkaan 15.2.1966. Toimin lähes kymmenen vuotta hälytyspartiossa ja ryhmänjohtajana. ”Kenttätyövaiheen” jälkeen oli vuorossa jakso päivystäjänä poliisilaitoksen hälytyskeskuksessa. Työtehtävieni ohella olin yhdeksän vuotta poliisilaitoksen johtoryhmän jäsenenä ja monissa muissa luottamustehtävissä. Vuoden 1994 alussa minut nimitettiin työsuojelun piirivaltuutetun tehtävään missä toimin eläkkeelle siirtymiseeni 1.2.2002 saakka. Toimin samalla poliisihallinnon työsuojeluvaltuutettujen puheenjohtajana ja valtakunnallisen Työsuojelun keskustoimikunnan varapuheenjohtajana. 

 Osallistuin aktiivisesti poliisin ay-toimintaan melkein kolmen vuosikymmenen ajan sekä paikallisella, valtakunnallisella ja pohjoismaisella tasolla. Helsingin Poliisien Yhdistyksen hallitukseen minut valittiin 1974. Olin viisi vuotta yhdistyksen sihteerinä ja vuodesta 1980 alkaen yhtäjaksoisesti kaksikymmentä vuotta Helsingin Poliisien Yhdistyksen puheenjohtajana. Suomen Poliisien Liiton hallitukseen minut valittiin 1978 ja liiton varapuheenjohtajaksi vuonna 1990. Poliisialan ammattijärjestöjen yhdistymisen jälkeen toimin liiton korkeimman päätöksentekoelimen, Suomen Poliisijärjestöjen Liiton edustajiston puheenjohtajana eläkkeelle siirtymiseeni saakka.

Keskusjärjestötasolla olin Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö (VTY) valtuuston jäsen 1981-1984 ja TVK:n valtuuston jäsen 1984-1992, sekä STTK:n valtuuston jäsen. TVK:n toiminnan päättymisen jälkeen vuonna 1993 minut valittiin STTK-J:n valtuustoon ja sittemmin Palkansaajajärjestö Pardian hallituksen vara- / varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2001 syksyyn asti.

Poliisihallinnon asiantuntemuksestani on ollut etua toimiessani oman ammattiliittoni ohella myös ministeriötasolla. Olen ollut jäsenenä sisäasiainministeri Kari Häkämiehen asettamassa poliisitoiminnan arviointihankeen työryhmässä, turva-alan kokonaisuudistamista valmistelevassa ohjausryhmässä, poliisihallinnon työterveyshuollon kehittämistyöryhmässä, poliisihallinnon työsuojeluorganisaation kehittämishaketyöryhmässä ja uuden palkkausjärjestelmän vertailuryhmässä. Lisäksi olen kuulunut varapuheenjohtajana poliisin sosiaalista toimintaa harjoittavan Poliisin Tuki ry:n hallitukseen vuodesta 1984 alkaen. Olen osallistunut lukuisiin poliisialan koti- ja kansainvälisiin seminaareihin ja toiminut pohjoismaiden poliisiliiton (NPF) hallituksen jäsenenä. Toimintakauden päättyessä minulle luovutettiin Nordiska Polisförbundetin (NPF) pienoislippu.

Olen saanut vastaanottaa perusyhdistyksen sekä liiton korkeimmat ansiomerkit ja pienoisliput, sekä Valtion Virka-ansiomerkin, poliisin ansioristin ja Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan mitalin kultaristein. Poliittisen toimintani taustoin minulle on luovutettu Kokoomuksen kultainen ansiomerkki.

Ammattijärjestötoiminta on ollut innoittajana yhteisten asioiden hoitamiseen. Isänä sekä isoisänä tulevien sukupolvien elämisen edellytysten parantaminen ja tasokkaan koulutuksen turvaaminen ovat edelleen keskeisiä tavoitteitani. Oman ikääntymisen myötä myös terveyspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja vanhuspalvelujen tasosta huolehtiminen ovat tärkeitä. Erityisesti meidän tulee turvata kunniakansalaistemme, sotiemme veteraanien ja sotainvalidien viimeisten elinvuosien asianmukainen ja tasokas hoito. Olen Vantaan Veteraanien ja Reserviläisten (VETRES) järjestön jäsen ja haluan sen kautta omalta osaltani antaa panokseni veteraanien hyväksi. Kevätkauden viimeisessä hallituksen kokouksessa 18.6.2012 ehdotukseni Tikkurilan Veteraanipuiston nimikysymyksessä toteutui. Kilpailevana ehdotuksena oli puiston nimeäminen Karl Albert Edelfeltin puistoksi. Edelfelt sai aukion vanhan aseman eteen. Myös Veteraaniaukion nimi säilyy.

Olen ollut vuosikymmenien ajan Kokoomuksen jäsen. Kokoomuspuolueessa olen arvostanut periaatetta minkä mukaan jokaisen yhteiskunnan jäsenen tulee omien voimavarojensa ja osaamisensa mukaisesti tuntea vastuuta omasta ja lähimmäistensä elämästä. Yhteiskunnan turvaverkkojen varaan tulee tukeutua vasta siinä vaiheessa, kun yksilö ei enää omin avuin selviä. Pidän tärkeänä Koti, Uskonto, Isänmaa perinteen arvostamista ja säilyttämistä Kokoomuksen periaateohjelmassa. Poliittisesti en ole ollut erityisen aktiivinen ennen vuoden 1997 kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaaksi ryhtymistä. Minut valittiin ensimmäisellä yrittämällä valtuustoon ja nyt on 20. vuosi Vantaan kaupunginvaltuutettuna päättymässä.

Olen antanut suostumukseni valtuustoehdokkaaksi myös 1.6.2017 alkavalle vaalikaudelle. Toimin mielelläni edelleen linkkinä Vantaan asukkaiden ja kaupungin virkamieskoneiston välisessä vuoropuhelussa.

Tulevalla valtuustokaudella on edessä mielenkiintoinen ja haasteellinen kuntauudistuskokonaisuus sekä Vantaan vaikean taloudellisen tilanteen hoitaminen kestävälle tasolle siten, että koulutuksen ja terveyspalveluiden asianmukainen taso turvataan.   

Luottamustoimeni, tavoitteeni, harrastukseni ja yhteystietoni, www.markkuweckman.net